Arts en Auto | Interview Jacques de Milliano

Arts en Auto | Interview Jacques de Milliano

De regelgeving in de huisartsenzorg is te ver doorgeschoten en de macht van zorgverzekeraars is te groot. Dat vinden bijna 7900 huisartsen die het manifest Het roer moet om steunen. Jacques de Milliano, huisarts en mede-initiatiefnemer van het manifest, windt er geen doekjes om. ‘We gaan voor verandering. Als dat niet lukt, gaan we een beetje chaos veroorzaken.’

Van het interview met Jacques de Milliano kreeg ik flashbacks naar het voorjaar van 2005; het jaar voordat de Zorgverzekeringswet werd ingevoerd en de huisartsen en masse naar Het Plein in Den Haag trokken om tegen de wet te demonstreren. Alle grootschalige acties binnen en buiten de beroepsgroep ten spijt, zijn de gevolgen van de ‘nieuwe’ wet tien jaar later nog steeds voelbaar. De Milliano ziet ‘de berg administratieve verplichtingen elk jaar groeien’. ‘Je hebt als huisarts een batterij aan ondersteunend personeel nodig om het allemaal voor elkaar te krijgen.’ En je hoeft geen zorgprofessional te zijn om de voorbeelden te herkennen die het actiecomité Het roer moet om onder collega-huisartsen verzamelde. Neem de patiënt met artrose die zelf een spalk van 70 euro moest betalen omdat de huisarts haar niet had verwezen naar de reumatoloog, maar na telefonisch overleg met de specialist zelf de spalk had voorgeschreven. Zelfs na uitleg van de huisarts, met de toelichting dat de twee zorgprofessionals op deze manier zelfs geld hadden bespaard – een verwijzing naar de tweede lijn was uiteraard veel duurder geweest – bleef de zorgverzekeraar bij zijn standpunt: de kosten van deze spalk waren voor de patiënt.

Met Het roer moet om hebben de huisartsen zich tien jaar na de demonstraties in Den Haag wederom in grote gatele samengepakt. Minister Schippers heeft tijdens een debat in juni al toegegeven dat de huisartsen terecht kritiek hebben op de negatieve effecten van de marktwerking in de eerstelijnszorg. Zou het de beroepsgroep anno 2015 wel lukken om invloed uit te oefenen op de plannen die in Den Haag en als gevolg daarvan bij de Zorgverzekeraars worden gemaakt?

Lees hier het interview met huisarts Jacques de Milliano.

Foto: Nout Steenkamp