Huisartsen op de barricaden

Huisartsen op de barricaden

In het voorjaar van 2005, het jaar voor de invoering van de Zorgverzekeringswet, begon ik als pas afgestudeerd journalist bij vakblad Mednet, destijds een nieuwsmedium voor huisartsen en medisch specialisten. Ik had geen idee wat ik van mijn eerste ‘echte’ baan bij dit vrij onbekende blad kon verwachten, maar ik viel met m’n neus in de boter toen ik al na een paar weken op weg ging naar Het Plein in Den Haag waar Nederlandse huisartsen massaal demonstreerden tegen de invoering van de Zorgverzekeringswet.

Ondanks het enorme protest van een beroepsgroep die niet eerder zo massaal in opstand was gekomen, kwam de Zorgverzekeringswet er in 2006 toch. Het leverde mij als jonge hond meer dan genoeg schrijfmateriaal en een uitgebreid netwerk van huisartsen op. Als freelancer zit ik niet meer wekelijks met de Landelijke Huisartsen Vereniging aan de telefoon, dus toen ik vorige maand voor Arts en Auto huisarts Jacques de Milliano mocht interviewen over Het roer moet om – manifest van de bezorgde huisarts, kreeg ik flashbacks naar die demonstraties in Den Haag tien jaar geleden.

Sinds de invoering van de ‘nieuwe’ wet ziet De Milliano ‘de berg administratieve verplichtingen elk jaar groeien’. ‘Je hebt als huisarts een batterij aan ondersteunend personeel nodig om het allemaal voor elkaar te krijgen.’ En je hoeft geen zorgprofessional te zijn om de voorbeelden te herkennen die het actiecomité Het roer moet om onder collega-huisartsen verzamelde. Neem de patiënt met artrose die zelf een spalk van 70 euro moest betalen omdat de huisarts haar niet had verwezen naar de reumatoloog, maar na telefonisch overleg met de specialist zelf de spalk had voorgeschreven. Een telefoontje van de huisarts aan de zorgverzekeraar, om te benadrukken dat de twee zorgprofessionals op deze manier zelfs geld hadden bespaard – een verwijzing naar de tweede lijn was uiteraard veel duurder geweest – bleef de zorgverzekeraar bij zijn standpunt: de kosten van deze spalk waren voor de patiënt.

Met Het roer moet om hebben de huisartsen zich tien jaar na de demonstraties in Den Haag wederom in groten getale samengepakt. Minister Schippers heeft tijdens een debat in juni al toegegeven dat de huisartsen terecht kritiek hebben op de negatieve effecten van de marktwerking in de eerstelijnszorg. Zou het de beroepsgroep anno 2015 wel lukken om invloed uit te oefenen op de plannen die in Den Haag en als gevolg daarvan bij de zorgverzekeraars worden gemaakt?

Lees hier het interview met huisarts Jacques de Milliano.